Jan 19, 2014

Marcin Dymiter


Marcin Dymiter / Emiter, Niski Szum. Nowa płyta tutaj, nieco starsza tu.

Zdjęcie zrobione w Dolinie Zgniłych Mostów.