May 29, 2012


May 26, 2012


May 25, 2012
May 22, 2012
May 21, 2012
May 16, 2012
May 15, 2012
May 14, 2012
May 13, 2012Spotkałem w Łodzi znajomego z Warszawy.

May 9, 2012
May 8, 2012

Michał Chaciński
Michał Chaciński - krytyk filmowy, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

May 7, 2012
May 6, 2012

Magdalena Małyjasiak


Magdalena Małyjasiak - artystka, fotografka, Gdańsk, stocznia, kwiecień 2012

May 3, 2012
May 2, 2012

Maj
May 1, 2012