Sep 1, 2013

Niedziela

Spotkałem Jezusa. Był nieco rozmontowany.

Piosenki z imieniem wspomnianego w tytule: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma.

1 comment:

rejka said...

onegdaj spokałam Anioła na cmentarzu.
mam go w pokoju.