May 29, 2012






May 26, 2012










May 25, 2012




May 22, 2012




May 21, 2012




May 16, 2012




May 15, 2012




May 14, 2012




May 13, 2012



Spotkałem w Łodzi znajomego z Warszawy.

May 9, 2012




May 8, 2012

Michał Chaciński








Michał Chaciński - krytyk filmowy, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

May 7, 2012




May 6, 2012

Magdalena Małyjasiak






Magdalena Małyjasiak - artystka, fotografka, Gdańsk, stocznia, kwiecień 2012

May 3, 2012




May 2, 2012

Maj




May 1, 2012