May 6, 2012

Magdalena Małyjasiak


Magdalena Małyjasiak - artystka, fotografka, Gdańsk, stocznia, kwiecień 2012

No comments: