Mar 16, 2012
2 comments:

qbanez said...

Czadowe ;) Na górze powinna być druga brama ;)

autosenność said...

Ta bramka kojarzy mi się z samotnością. Z boiskami, na których brakuje śmiechu dzieci. Z porzuconymi w kąt pamiątkami. Dzieciństwem już dawno odbytym, zapomnianym.