Mar 24, 2010

3 comments:

magdalena said...

Się Pan ..Pani zgubił/a

LukG said...

Pan. Pan Stefan. Robi jako krasnal.

Ludojad said...

Pewnie zawód KRASNAL jest lepszy od zawodu FOTOREPORTER w tym kraju